Om oss 

Privatklinik med legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter utbildade i Göteborg . Vi har lång erfarenhet inom bedömning, behandling och rehabilitering av skador och smärttillstånd från rörelseapparaten. Vår verksamhet OM FYSIOREHAB (Ortoped Medicinsk rehab) ligger i Mölnlycke. Vi arbetar utifrån ett aktivt rehabiliterande synsätt med bred kompetens inom bland annat ortopedisk medicin , idrottsmedicin och stressrelaterad ohälsa.

 • Vi är specialiserade inom ortopedisk medicin och Ulf & Anna har examen inom OMI
 • Specialkunskaper inom stressrelaterad ohälsa ( Marie )
 • Vi erbjuder stötvågsbehandling samt diagnostiskt ultraljud i klinikens arbete. 
 • Vår mottagning är remissfri och kostnaden för besök är 100 kr och frikort gäller.
 • Barn och ungdomar upp till 20 år samt äldre som fyllt 85 år,  kostnadsfritt.

Telefon Växel, 031-880012

Behandlingar

 • Sjukgymnastik/Fysioterapi
 • Manipulation av rygg/nacke OMI
 • Rehabilitering efter operation/skada
 • Idrottsmedicinsk kompetens
 • Träningsupplägg
 • Diagnostik inom rörelse/stödjeorganen med ultraljudsröntgen
 • Smärtlindring/Tens
 • Akupunktur
 • Stötvågsbehandling
 • Stresshantering

Priser

Kliniken är verksam inom primärvårdens utbud av fysioterapi och sjukgymnastik.

Se även 1177 Västra Götalandsregionen.

 • Kostnad per besök är 100 kr.
 • Barn upp till 20 år och äldre som fyllt 85 år kostnadsfritt.
 • Högkostnadsgrundande besök och frikort gäller.

Kostnad för ultraljudsröntgen ligger utanför ovanstående då detta är en tjänst utöver basutbud för sjukgymnastik.


Vi samarbetar med Göteborgs Hud- och Läkarmottagning (GHM) och vid läkarbehov rekommenderar vi varmt Dr. Ingela Aminoff.