Om Oss

OM FysioRehab är en privatetablerad fysioterapiklinik verksam inom primärvården för Västra Götalandsregionen med 4 legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi har lång erfarenhet inom bedömning, behandling och rehabilitering av skador och smärttillstånd från rörelseapparaten. Vår verksamhet OM Fysiorehab ligger i centrala Mölnlycke. Vi arbetar utifrån ett aktivt rehabiliterande synsätt med bred kompetens inom bland annat ortopedisk medicin, idrottsmedicin och stressrelaterad ohälsa. Vi kan erbjuda säker övergång till vårt friskvårdsgym. Hos oss kan du även köpa träningskort till gym och kan använda dig av friskvårdsbidrag, vi är anslutna till epassi.

Kliniken kan samarbeta med din vårdcentral. Du väljer som patienten alltid själv vilken rehab klinik du vill vända dig till.

– Vi är specialiserade inom ortopedisk medicin.
– Kliniken har specialkunskaper inom stressrelaterad ohälsa
– Kliniken har hög kompetens och specialisering mot idrottsmedicin.
– Vi erbjuder stötvågsbehandling samt diagnostiskt ultraljud i klinikens arbete.
– Kliniken kan bedöma mjukdelsskador och bukdiastasmätningar efter graviditeter.
– Vår mottagning är remissfri och kostnaden för besök är 200 kr och frikort gäller.
– Besök av barn och ungdomar upp till 20 år samt äldre som fyllt 85 år är kostnadsfritt.
– Fysioterapeuter från kliniken arbetar aktivt med lokala idrottsföreningar.

Typ av Behandling

 • Sjukgymnastik/Fysioterapi
 • Manipulation av rygg/nacke OMI advanced/OMT steg 2
 • Rehabilitering efter operation/skada
 • Kompetens inom idrottsmedicin
 • Träningsupplägg/Löpanalys
 • Diagnostik inom rörelse/stödjeorganen med ultraljudsröntgen
 • Smärtlindring/Tens
 • Akupunktur
 • Stötvågsbehandling
 • Stresshantering
 • JEMS rörelseanalys
 • Overhead sports rehab
 • Unga idrottare

Priser Fysioterapi

 • Vår mottagning är remissfri och kostnaden för besök är 200 kr och frikort gäller.
 • Barn och ungdomar upp till 20 år samt äldre som fyllt 85 år är kostnadsfritt.

Kliniken är verksam inom primärvårdens utbud av fysioterapi och sjukgymnastik.

Se även 1177 Västra Götalandsregionen.