Kurser

Denna kurs är inte längre tillgänglig. För att se bilder / info klicka på läs mer.

Läs mer här…

Vid intresse kan kursen återkomma igen till Hösten 2022.

Anmälan är stängd

Kursen är kostnadsfri

Här kommer nya kurser att synas eventuellt.

Kurs för barn och ungdomsledare
Våren 2022

Under våren kommer klinikens fysioterapeuter att hålla utbildningstillfällen kvällstid för lokala idrottsföreningar och deras ledare. Tanken med träffarna är att undervisa i både teori och praktisk utbildning i träningsupplägg, omhändertagande av skada och träning för den växande kroppen.

Anmäl intresse till första kursen: omfysiorehab@gmail.com

Kurs - The Sporting Shoulder

Kliniken har ett nära samarbete med hög internationell kompetens, i detta fall från Sport Surgery Clinic – Dublin Irland. Föreläsare är här axelspecialist: Edel Fanning

 

OM Rehab - Logo