Personal

Anna Brunstedt

Arbete: Fysioterapeut, Verksamhetschef

 

 • Sjukgymnastexamen vid Göteborgs Universitet 1990.
 • Vidareutbildning advanced exam inom ortopediskt medicin OMI
 • Idrottsmedicin, OMT, Akupunkturexamen 1994.
 • Examen i diagnostisk ultraljud 2012.
 • Kliniskt arbete med intresse för diagnostisering inom rörelse och stödjeorganen / Ortopedisk rehabilitering.
 • Medicinsk Kandidatexamen – GU 2023.

Ulf Byberg

Arbete: Fysioterapeut, Verksamhetschef

 

Marie Berntsson

Arbete: Fysioterapeut

 

 • Jobbat som fysioterapeut sedan 1993.
 • Arbetat i 4 år i rehabteam för juniora elitidrottare i USA.
 • Började arbeta på OMFysiorehab 2018.- Specialkunskaper inom ortopedi, idrottsmedicin och stressrelaterad ohälsa.
 • Vidarutbildad i akupunktur och JEMS-analys (Rörelse och träning av Joanne Elphinston).
 • Tävlar i golf på nationell nivå. Tidigare elitaktiv i fotboll och basket.

Sara Karttunen

Arbete: Fysioterapeut

 

 • OMT
 • Idrottmedicin
 • Overhead sports rehab

Gabriella Verner

Arbete: Receptionist

Lennart Dückhow

Arbete: Fysioterapeut

 

 • Gick i pension den 27:e Mars / 2024