Anna Brunstedt - Fysioterapeut

  • Sjukgymnastexamen vid Göteborgs Universitet 1990.
  • Vidareutbildning advanced exam inom ortopediskt medicin OMI
  • Examen i diagnostisk ultraljud 2012.
  • Idrottsmedicin, OMT, Akupunkturexamen 1994.
  • Kliniskt arbete med intresse för diagnostisering inom rörelse och stödjeorganen / Ortopedisk rehabilitering.